Проектиране и строителство на жилищни сгради

Проектиране и строителство на жилищни сгради

"АРТ ПРОЕКТ" OOД е член на Строителната Камара, както и е вписана в Централния професионален регистър на строителя, а това обстоятелство е гаранция за надеждност и сигурност .


Построените от "Арт проект" OOД сгради можете да видите в центъра на гр. Варна и в к.к. Златни пясъци.